Nieuwe bestuursleden

Twee nieuwe leden zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting Respijthuis: Nelly den Os en Els Lucas. En daar is het bestuur erg blij mee. Beide dames zijn geen onbekenden in bestuurlijk Lelystad en brengen dus veel ervaring in. Mevrouw Den Os zal de functie van secretaris vervullen en mw. Lucas is de functionaris klachten. Het huidige bestuur wenst de nieuwe leden veel succes en kijkt uit naar een plezierige en goede samenwerking.

Samenwerking Coloriet

Coloriet helpt Respijthuis bij opvang van mensen met dementie.

Mensen met (beginnende) dementie kunnen ook in het Respijthuis Lelystad terecht, zodat de mantelzorger even rust krijgt.
Het bestuur van Coloriet en het bestuur van het Respijthuis Lelystad hebben daartoe een convenant opgesteld. De vrijwilligers van het Respijthuis zijn tijdens een bijeenkomst geïnformeerd en zullen worden getraind voor de specifieke zorg voor deze mensen. Gelegen in de bossen op stadscamping Buytenplaets Suydersee geeft het Respijthuis haar gasten het gevoel er eens helemaal ‘uit’ te zijn. Meer informatie in dit persbericht .

foto ondertekenen convenant

Stadsgedicht

De Stadsdichter, Juul Baars, van Lelystad heeft een gedicht gemaakt over mantelzorg en het Respijthuis. Voorzitter Albert Kok heeft samen met coördinator Rianne van Baast een ingelijste versie in ontvangst genomen. Juul Baars benadrukt de bijzondere plek die het Respijthuis inneemt op de Lelystadse zorgkaart en vindt dat het Respijthuis het motto ‘Lelystad geeft lucht’ op een bijzondere manier invult. Veel dank, Juul.

foto ingelijste versie stadsgedichtfoto stadsgedicht

Wij zijn open!

Respijthuis zet deuren voorzichtig weer open
Het Covid19 virus blijkt een verraderlijke, die ons telkens weer op achterstand zet, waardoor ons mooie logeer- en vakantie plekje voor zorgvragers tot nu toe noodgedwongen zijn deuren gesloten heeft moeten houden.
Gezien echter de voorzichtige verruimingen van het kabinet en daarbij opgeteld onze eigen voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen menen wij toch per woensdag 3 maart a.s. de deuren weer te kunnen openen, voor één dag of één dagdeel en voor slechts één gast per keer.
We volgen alle ontwikkelingen nauwgezet en zullen dit weer aanpassen als de omstandigheden daarom vragen.
Heerlijk voor u en heerlijk voor uw mantelzorger om weer eens apart van elkaar belevenissen op te doen.
Immers: “de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw” -Kahlil Gibran-

Gift Kerken

De Hervormde Gemeente Lelystad en de Protestantse Gemeente Lelystad hebben tijdens de Dankdag een inzameling gehouden voor zonwering voor het Respijthuis. Op woensdag 4 december is een waardecheque van het mooie bedrag € 2.500 aan de voorzitter van het Respijthuis overhandigd. Een bijdrage waar het bestuur zeer blij mee is.

AED geïnstalleerd

Het Respijthuis is nu voorzien van een AED apparaat. Deze is aangemeld bij de instanties zodat de meldkamer van 112 er in voorkomende gevallen een beroep op kunnen doen.

Lelystad – schitterende locatie

Op donderdag 4 juli jl. bracht mevrouw Clemence Ross-van Dorp een bezoek aan het Respijthuis Lelystad. In haar functie als aanjager respijtzorg, aangesteld door het ministerie van VWS, bezocht zij diverse vormen van respijt- en logeerhuizen in het land.

Vandaag stond Lelystad op haar programma.

Vergezeld door haar ondersteuner de heer Ad Standaart van Bureau Obelon, werd zij ontvangen in het Respijthuis door wethouder Nelly den Os en het bestuur van het Respijthuis Lelystad.

In een ongedwongen sfeer werden over en weer ervaringen uitgewisseld en knelpunten gesignaleerd. Mevrouw Ross gaf aan dat de signalen vanuit het veld van groot belang zijn om een doorbraak in de manier van denken te bewerkstelligen. “Praten we bij het leveren van respijtzorg over een beheersmaatregel of over dienstverlening?”. Helaas een nog veel voorkomende probleem binnen de zorg: het denken in ‘hokjes’ in plaats van uitgaan van de behoefte c.q. vraag. Een manier van denken die vooral ook bij ziektekostenverzekeraars nog steeds standhoudt.

Vanuit het Respijthuis Lelystad zelf werd de behoefte aangegeven aan een centraal punt om ervaringen uit te kunnen wisselen met en adviezen te vragen aan andere respijt- en/of logeerhuizen. Een punt dat mevrouw Ross zeker zal meenemen in haar aanbevelingen naar de minister.

Haar compliment voor de Lelystadse locatie (“Nog geen mooiere locatie gezien, dan die van het Respijthuis in Lelystad!”) droeg mede bij aan het positieve gevoel dat dit gesprek opleverde. Het Respijthuis Lelystad weet, samen met de gemeente, op de juiste weg te zitten en serieus genomen te worden.

Mogelijk dat eind dit jaar mevrouw Ross een tweede bezoek zal brengen aan Lelystad.

Wilt u gebruik maken van het Respijthuis of als vrijwilliger aan de slag? Neem contact met ons op via het contactformulier.

foto gesprek mw Ross en de wethouder
Bron foto’s: Fotostudio Wierd

Oranjecomité Lelystad

Het Oranjecomité Lelystad had in 2019 het Respijthuis verkozen als ‘goed doel’, waarvoor tijdens de Koningsreceptie op 26 april een verloting was georganiseerd.

D.m.v. een door de voorzitter van het Oranjecomité, de heer Carel Luiting Maten, gehouden interview, werden zij in de gelegenheid gesteld het Respijthuis te presenteren.

De opbrengst van de loterij heeft voor het Respijthuis  €1340 opgeleverd; een heel mooi resultaat! Naar verwachting zal dit bedrag worden besteed aan het aanschaffen van een AED.