Stadsgedicht

De Stadsdichter, Juul Baars, van Lelystad heeft een gedicht gemaakt over mantelzorg en het Respijthuis. Voorzitter Albert Kok heeft samen met coördinator Rianne van Baast een ingelijste versie in ontvangst genomen. Juul Baars benadrukt de bijzondere plek die het Respijthuis inneemt op de Lelystadse zorgkaart en vindt dat het Respijthuis het motto ‘Lelystad geeft lucht’ op een bijzondere manier invult. Veel dank, Juul.

foto ingelijste versie stadsgedichtfoto stadsgedicht

Wij zijn open!

Respijthuis zet deuren voorzichtig weer open
Het Covid19 virus blijkt een verraderlijke, die ons telkens weer op achterstand zet, waardoor ons mooie logeer- en vakantie plekje voor zorgvragers tot nu toe noodgedwongen zijn deuren gesloten heeft moeten houden.
Gezien echter de voorzichtige verruimingen van het kabinet en daarbij opgeteld onze eigen voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen menen wij toch per woensdag 3 maart a.s. de deuren weer te kunnen openen, voor één dag of één dagdeel en voor slechts één gast per keer.
We volgen alle ontwikkelingen nauwgezet en zullen dit weer aanpassen als de omstandigheden daarom vragen.
Heerlijk voor u en heerlijk voor uw mantelzorger om weer eens apart van elkaar belevenissen op te doen.
Immers: “de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw” -Kahlil Gibran-

Gift Kerken

De Hervormde Gemeente Lelystad en de Protestantse Gemeente Lelystad hebben tijdens de Dankdag een inzameling gehouden voor zonwering voor het Respijthuis. Op woensdag 4 december is een waardecheque van het mooie bedrag € 2.500 aan de voorzitter van het Respijthuis overhandigd. Een bijdrage waar het bestuur zeer blij mee is.