Vrijwilligers

Respijthuis Lelystad is op zoek naar vrijwilligers voor vele voorkomende bezigheden:
— bijvoorbeeld als Gastheer / -vrouw, met affiniteit voor de zorg klaar willen staan voor de mensen die bij ons verblijven.

De taken van een vrijwilliger bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Het creëren van een thuisgevoel voor de gasten
  • Het verzorgen van het ontbijt, de lunch of een warme maaltijd
  • Gezellige tijd doorbrengen met de logeergasten d.m.v. bijvoorbeeld een spelletje, een wandeling of een goed gesprek

— of een bijdrage willen leveren aan het bestaan van het Respijthuis door bijvoorbeeld klussen te doen in en rond het huis en in de tuin, secretarieel werk te doen of actief mee te werken en te denken op het gebied van PR, communicatie en marketing.

foto vrijwilliger Munda

Eén van onze vrijwlligers vertelt over haar werkzaamheden en ervaringen in het Respijthuis.
Het verhaal van Munda Tromp

Bent u enthousiast en / of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op!

De Stichting Respijthuis Lelystad heeft een protocol opgesteld voor veiligheid en gedrag. Van de vrijwilligers wordt verwacht zich hier aan te houden door een protocol te ondertekenen.
Christiaan Funk is de vertrouwenspersoon voor een melding of een gesprek over gedrag. Contact opnemen.

Donateurs

Donateurs en partners – Respijthuis Lelystad zou niet (hebben) bestaan zonder. We zijn ze zeer erkentelijk daarvoor.

Donateurs:

Daarnaast heeft Stichting Respijthuis Lelystad een aantal contribuerende, hele fijne partners:

Ook donateur worden? Graag! Neem even contact op met de Stichting Respijthuis Lelystad via het contactformulier.

Mantelzorgers

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en ook de niet-professionele hulp aan instellingsbewoners wordt daartoe gerekend. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’, is onbetaald en wordt gedaan op basis van vrijwilligeheid.
Het is een vorm van zorg die is toegenomen naar mate de overheid zich meer heeft teruggetrokken met het concept ‘participatiesamenleving'(2013).

In tegenstelling tot vrijwilligerszorg komt mantelzorg op je pad; je kiest er meestal niet voor. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en vinden dat zij hier niet zomaar mee kunnen stoppen. En daarom is er een extern logeeradres: het Respijthuis.

Meer informatie over mantelzorg in het algemeen en mantelzorg in Lelystad in het bijzonder: