Kosten

In het respijthuis wordt het werk van de mantelzorger overgenomen door deskundige vrijwilligers. De (medische) zorg blijft in handen van de eigen thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, huisarts of specialist.
Voor het verblijf in het Respijthuis bedragen de kosten voor de gasten € 52,50 per etmaal. Hiervoor krijgt men het gebruik van een eigen kamer met sanitaire voorzieningen, handdoeken en linnengoed, alsmede de maaltijden. Afhankelijk van ziektekostenverzekeraar en het al dan niet aanvullend verzekerd zijn, kunnen deze verblijfskosten mogelijk geheel of gedeeltelijk worden gedeclareerd.
De Gemeente Lelystad stelt ons in staat om voor gasten voor wie de eigen kosten te hoog zijn een passende bijdrage vast te stellen op basis van inkomen en draagkracht.

<< Terug