Kosten

Kosten

In het respijthuis wordt het werk van de mantelzorger overgenomen door deskundige vrijwilligers. De medische zorg blijft in handen van de eigen thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, huisarts of specialist. Hierdoor kan de eigen bijdrage beperkt blijven tot € 52,50 incl. BTW per etmaal (vanaf 1 mei 2019). Men krijgt hiervoor het gebruik van een eigen kamer met sanitaire voorzieningen alsmede de maaltijden. Afhankelijk van de Zorgverzekeraar en de eventuele aanvullende zorgverzekering, kunnen deze kosten bij de Zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Subsidie, sponsoring en donaties

De Gemeente Lelystad ondersteunt de Stichting Respijthuis Lelystad met subsidie voor tenminste vijf jaar.