Oranjecomité Lelystad

Het Oranjecomité Lelystad had dit jaar 2019 het Respijthuis verkozen als ‘goed doel’, waarvoor tijdens de Koningsreceptie op 26 april j.l. een verloting was georganiseerd.

Bij deze receptie werd het Respijthuis vertegenwoordigd door voorzitter Albert Kok en door Henriette Visser, bestuurslid PR&Communicatie.

D.m.v. een door de voorzitter van het Oranjecomité, de heer Carel Luiting Maten, gehouden interview, werden zij in de gelegenheid gesteld het Respijthuis te presenteren.

De opbrengst van de loterij heeft voor het Respijthuis  €1340 opgeleverd; een heel mooi resultaat! Naar verwachting zal dit bedrag worden besteed aan het aanschaffen van een AED.

<< Terug