Over ons

Korte terugblik

In 2014 is het idee van een Respijthuis in Lelystad ontstaan. Dit naar het voorbeeld van het respijthuis in Alkmaar, dat inmiddels een aantal jaren functioneert. De initiatiefnemers weten vanuit hun werk resp. hun privé-situatie wat de zorg voor een naaste met een chronische lichamelijke ziekte of beperking betekent.
Vervolgens hebben zij de vraag naar en de mogelijkheden voor een dergelijk tehuis in Lelystad onderzocht. Ook zijn zij op zoek gegaan naar bestuursleden met deskundigheid op uiteenlopende terreinen. Zo hebben zij een aannemer, een huisarts en een oud-wethouder van de gemeente Lelystad bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van de stichting.
Op 27 februari 2015 is de stichtingsakte getekend en was de stichting Respijthuis Lelystad een feit.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Albert Kok, voorzitter
 • Evert Marseille, penningmeester
 • Nelly den Os, secretaris
 • Els Lucas, algemeen lid
 • Wim Christiaans, algemeen lid
 • Vacature, PR & Communicatie

Het bestuur wordt ondersteund door:

Draagvlak

De Gemeente Lelystad is positief over het idee en heeft gehoor gegeven aan onze aanvraag voor subsidie. Om het draagvlak te vergroten hebben wij een aantal prominente Lelystedelingen benaderd om zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling. Dit Comité bestaat uit:

 • Leen Verbeek, commissaris van de koning van de Provincie Flevoland
 • Chris Leeuwe, oud burgemeester van Lelystad
 • Fenneke Koster-Joenje, notaris
 • Bas Jan van Bochove, oud wethouder Gemeente Lelystad en voormalig lid van de Tweede Kamer
 • Kees Bakker, redacteur en journalist Flevopost

Respijthuis Lelystad is één van de vele organisaties die met de Gemeente Lelystad het Convenant Informele Zorg heeft ondertekend.

ANBI status

logo anbiDe Stichting heeft een ANBI – status. Een instelling kan alleen een ANBI-status hebben, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Algemeen Nut Beoogde Instelling status van het Respijthuis Lelystad is verkregen m.i.v. 4 maart 2015.

Alle verplichte informatie over onze status zijn online ter inzage beschikbaar.

Actuele informatie

Gegevens Stichting Respijthuis Lelystad (Klik Hier)

Jaarrekening Respijthuis Lelystad 2021

Actuele informatie en wijzigingen in de documenten van de status zijn altijd via onze website op te vragen.

Vertrouwenspersoon

De Stichting Respijthuis Lelystad heeft een protocol opgesteld voor veiligheid en gedrag. Van de vrijwilligers wordt verwacht zich hier aan te houden door een protocol te ondertekenen.
Christiaan Funk is de vertrouwenspersoon voor een melding of een gesprek over gedrag. Contact opnemen.