Rabobank Clubkas Campagne

foto penningmeester

Op donderdag 5 oktober ontving het Respijthuis € 812,69 uit het Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland. Meer dan 100 verenigingen en stichtingen hadden zich aangemeld en door het aantal stemmen van leden van de Rabobank werd de hoogte van de bijdrage uit het fonds bepaald.
Hoewel het Respijthuis hier niet veel campagne voor had gevoerd (volgend jaar gaan we dat natuurlijk anders aanpakken!) kregen we toch 168 stemmen en een mooi bedrag, dat zeker goed zal worden besteed.
Een prijzenswaardig initiatief van Rabobank Flevoland en dank aan alle leden die hun stem gaven aan Het Respijthuis!
[Op de foto onze tevreden penningmeester Evert Marseille]

logo rabobank