RESPIJTHUIS LELYSTAD STOPT PER 31 DECEMBER 2022

De bezetting van het Respijthuis is in de vijf jaar waarin het huis bestaat nooit uitgekomen op het verwachte niveau. Natuurlijk heeft corona daarin een rol gespeeld, maar dat is zeker niet de enige oorzaak. Ook het aantal beschikbare vrijwilligers noopte de coördinator regelmatig om mogelijke gasten af te wijzen omdat de vereiste bezetting niet was te realiseren.
Dit was natuurlijk al wat langer bekend. Het bestuur heeft meerdere acties ondernomen om het tij te keren. Bijvoorbeeld samenwerking met de gemeente Dronten, samenwerking met Coloriet om uitbreiding van de doelgroep mogelijk te maken en diverse acties om de bekendheid te vergroten.
De acties hebben echter niet geleid tot een veel betere bezetting van ons Respijthuis.
Aanvankelijk hadden wij het voornemen de Gemeente Lelystad voor te stellen in 2023 nog een poging te doen om alsnog tot een betere bezetting te komen en nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Echter omdat de eigenaar van de grond Piet Roskam ons heeft aangegeven de per 15 maart 2023 eindigende huurovereenkomst van de grond niet te willen verlengen, was de mogelijkheid om nog een proefjaar toe te voegen afgesloten.
Omdat de arbeidsovereenkomsten met onze coördinatoren Marijke Ekkel en Rianne van Baast lopen tot 31 december 2022 en niet verlengd kunnen worden, noopt dit ons om de sluiting per 31 december 2022 te realiseren.
Met de Gemeente Lelystad hebben wij besproken dat er gezocht zal worden naar mogelijkheden om de Respijtzorg in Lelystad op de een of andere wijze voort te zetten.
Natuurlijk vinden wij het heel jammer dat wij dit besluit hebben moeten nemen, wij willen iedereen die zich voor het Respijthuis heeft ingezet heel hartelijk bedanken.

Namens het bestuur,
Albert Kok (voorzitter)