Over ons

logo Respijthuis Lelystad

Korte terugblik.

In 2014 is het idee van een Respijthuis in Lelystad ontstaan. Dit naar het voorbeeld van het tehuis in Alkmaar, dat inmiddels een aantal jaren functioneert. De initiatiefnemers weten vanuit hun werk resp. hun privé-situatie wat de zorg voor een naaste met een chronische lichamelijke ziekte of beperking betekent.
Vervolgens hebben zij de vraag naar en de mogelijkheden voor een dergelijk tehuis in Lelystad onderzocht. Ook zijn zij op zoek gegaan naar bestuursleden met deskundigheid op uiteenlopende terreinen. Zo hebben zij een aannemer, een huisarts en een oud-wethouder van de gemeente Lelystad bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van de stichting.
Op 27 februari 2015 is de stichtingsakte getekend en was de stichting Respijthuis Lelystad een feit.

Bestuur.

foto bestuur Respijthuis

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Albert Kok, voorzitter
 • Janny Wery, secretaris
 • Evert Marseille, penningmeester
 • Vacature, PR & Communicatie
 • Joost Boink, lid
 • Secretariële ondersteuning: Ditta van Bochove
 • Coördinator: Marijke Ekkel

Draagvlak.

De Gemeente Lelystad is positief over het idee en heeft gehoor gegeven aan onze aanvraag voor subsidie. Om het draagvlak te vergroten hebben wij een aantal prominente Lelystedelingen benaderd om zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling.
Dit Comité bestaat uit:

 • Leen Verbeek, commissaris van de koning van de Provincie Flevoland
 • Chris Leeuwe, oud burgemeester van Lelystad
 • Fenneke Koster-Joenje, notaris
 • Arja Kruis, directeur, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
 • Bas Jan van Bochove, oud wethouder Gemeente Lelystad en voormalig lid van de Tweede Kamer
 • Kees Bakker, redacteur en journalist Flevopost

Respijthuis Lelystad is één van de 16 organisaties die met de Gemeente Lelystad het Convenant Informele Zorg heeft ondertekend (zie brochure informele zorg)

Algemene informatie Respijthuis Lelystad

ONZE GASTEN

Wij bieden passend logies in het Respijthuis. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

AANMELDING

De coördinator bespreekt met de cliënt en de mantelzorger de aanmelding. Heeft de intake plaats gevonden en is de logeerperiode vastgesteld dan vragen wij u de helft van het totale bedrag te betalen, het resterende bedrag dient bij aankomst betaald te worden.

IN- EN UITCHECKEN

Inchecken is vanaf 15.00 uur mogelijk en op de dag van vertrek moet u uiterlijk de kamer om 11.00 uur verlaten. Afwijkingen zijn in overleg mogelijk.

DE HULP VAN DE THUISZORGORGANISATIE

U krijgt de zorg van uw eigen thuiszorgorganisatie.

MAALTIJDWENSEN

U kunt eventuele dieetwensen voor de dagelijkse maaltijden bij de intake doorgeven. Vrienden en familie zijn tijdens uw verblijf van harte welkom, desgewenst kunnen zij tegen een vergoeding van 3.75 euro voor de lunch en 7.50 euro voor de warme maaltijd mee-eten.

ANNULEREN /AFZEGGEN

Bij annulering één week of korter voor opname wordt een vergoeding van 20% van de verblijfkosten in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Heeft u een aanvullende verzekering? Bespreek eventuele vergoedingsmogelijkheden met uw ziektekostenverzekering.

HUISHOUDELIJKREGELEMENT

Onze gasten worden geacht te hebben kennisgenomen van het huishoudelijk reglement en te hebben toegezegd dit te zullen nakomen.

HUISDIEREN

Er worden geen huisdieren toegelaten.