Wij zijn open!

Respijthuis zet deuren voorzichtig weer open
Het Covid19 virus blijkt een verraderlijke, die ons telkens weer op achterstand zet, waardoor ons mooie logeer- en vakantie plekje voor zorgvragers tot nu toe noodgedwongen zijn deuren gesloten heeft moeten houden.
Gezien echter de voorzichtige verruimingen van het kabinet en daarbij opgeteld onze eigen voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen menen wij toch per woensdag 3 maart a.s. de deuren weer te kunnen openen, voor één dag of één dagdeel en voor slechts één gast per keer.
We volgen alle ontwikkelingen nauwgezet en zullen dit weer aanpassen als de omstandigheden daarom vragen.
Heerlijk voor u en heerlijk voor uw mantelzorger om weer eens apart van elkaar belevenissen op te doen.
Immers: “de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw” -Kahlil Gibran-

<< Terug