Vertrouwenspersoon

De Stichting Respijthuis Lelystad heeft een protocol opgesteld voor veiligheid en gedrag. Van de vrijwilligers wordt verwacht zich hier aan te houden door dit protocol te ondertekenen.
Christiaan Funk is de vertrouwenspersoon voor een melding of een gesprek over gedrag. Deze is bereikbaar via de e-mail.