Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Integriteit is een belangrijk onderdeel van ons werk. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid integer handelt. En natuurlijk doen we hiervoor ons uiterste best. We behandelen iedereen met respect, ook onze collega’s. Pesten, discrimineren, (seksuele) intimidatie en andere vormen van agressie of geweld vinden we onacceptabel.

Vragen? Zorgen? Toch gaat het wel eens mis. Of bijna. Je kunt dan met vragen of zorgen zitten die je liever (nog) vertrouwelijk houdt. Omdat je niet weet wat je er mee moet. Omdat het over een collega gaat, of over je leidinggevende. Of omdat het over jezelf gaat. Het kan dan een opluchting zijn te praten met iemand waarbij je zeker weet dat het vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijk blijft vertrouwelijk De vertrouwenspersoon is zo iemand. Die kan je helpen door samen met jou te kijken wat er aan de hand is. Ook kan de vertrouwenspersoon je vertellen wat je verder zou kunnen doen, en je daarbij ondersteunen.

De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor, en – als jij dat wilt – een helpende hand. Jij blijft daarbij de baas, want alleen jij bepaalt wat er gebeurt. Alles wat je zegt is en blijft vertrouwelijk. Uitzondering hierop zijn misdrijven. Daarvan moet iedere Nederlander aangifte doen. Ongewenste omgangsvormen en integriteit Soms zijn vertrouwenspersonen gespecialiseerd in ongewenste omgangsvormen (OO) zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Anderen hebben weer meer verstand van integriteitzaken zoals ambtsmisbruik, schendingen of fraude. En vaak kun je voor beide bij een vertrouwenspersoon terecht.

De vertrouwenspersoon Christiaan Funk is bereikbaar via onderstaand contactformulier

    Ik geeft toestemming voor het opslaan en het gebruik van mijn email adres.