Visie

Visie, missie en kernwaarden

Onze Visie: Ieder mens, jong en oud, kan in de positie komen te verkeren dat hij of zij zorg nodig heeft dan wel zorg moet verlenen. Het langdurig verlenen van zorg aan iemand met een lichamelijke dan wel psychische klachten is zeer belastend. Het is in ieders belang om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Het verlenen van zorg is dan ook niet louter een individuele verantwoordelijkheid, maar een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel. Elke zichzelf respecterende samenleving dient daarom zorg te dragen voor hoogwaardige respijtvoorzieningen.

De Stichting Respijthuis Lelystad wil op kleinschalige wijze, in een intieme huislijke sfeer mensen tijdelijk een passend verblijf bieden, zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

Voor de coördinatie is een beroepskracht aangetrokken.

De kernwaarden van de Stichting Respijthuis Lelystad zijn: warmte, veiligheid en zorgvuldigheid.