Visie

Visie, missie en kernwaarden

Onze Visie:Ieder mens, jong en oud, kan in de positie komen te verkeren dat hij of zij zorg nodig heeft dan wel zorg moet verlenen. Het langdurig verlenen van zorg is zeer belastend. Daarom is het belangrijk om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Tijdens het verblijf worden gasten opgevangen door vrijwilligers. Omdat er geen professionele hulp aanwezig is, kunnen we geen verblijf bieden aan mensen met gedragsproblemen, psychiatrische aandoeningen of dementerenden.

De ambulante hulp van thuiszorg, huisarts en/of fysiotherapie kan met de eigen hulpverleners in het Respijthuis  gewoon gecontinueerd worden.

De Stichting Respijthuis Lelystad wil op kleinschalige wijze, in een intieme huislijke sfeer mensen tijdelijk een passend verblijf bieden, zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

Voor de coördinatie is een beroepskracht aangetrokken.

De kernwaarden van de Stichting Respijthuis Lelystad zijn: warmte, veiligheid en zorgvuldigheid.