Respijthuis zoekt vrijwilligers

foto vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan het Respijthuis Lelystad geen logeeradres zijn voor mensen die dagelijkse zorg nodig hebben.

Inmiddels zijn er een aantal betrokken vrijwilligers die meehelpen, maar we willen graag dat aantal vergroten. Dat is echt een noodzaak.

Vrijwilligers kunnen verschillende taken vervullen: gastvrouw / gastheer, slaapwacht of incidentele ondersteuning in de zorg (een wandeling buiten, boodschappen doen, koken).

Gastvrouw / gastheer

De gastvrouw / – heer zorgen voor het creëren van een thuisgevoel voor de logeergasten: een kop koffie of thee, verzorgen van ontbijt / lunch en de warme maaltijd, een spelletje, een gesprek, …
De vrijwilligers doen geen zorgtaken, behalve een handreiking. De zorgtaken worden door de eigen zorgverleners gedaan.
Voor de continuïteit is een dag verdeeld in drie blokken: van 08:00 – 13:00 uur, van 13:00 – 18:00 uur en van 18:00 – 22:00 uur.

Slaapwacht

De slaapwacht slaapt in het Respijthuis en is aanspreekbaar mochten er zich onverhoopt problemen voordoen. Hij / zij neemt dan actie door het probleem zelf of met anderen, de zorgverlener of specialisten, op te lossen. Verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en enige stressbestendigheid is dan wel een vereiste.

Ondersteuning

Af en toe een handreiking doen naar de gasten van het Respijthuis? Graag, meld je aan, geef door wanneer en hoe laat en kom ervaren hoe waardevol het is om iets te betekenen voor mensen die ons echt nodig hebben.

Aanmelden kan via het contactformulier of bel met de coördinator (+31 6 1851 7164) of stuur een email naar haar.

Het Respijthuis hanteert een gedragscode voor alle medewerkers dus ook de vrijwilligers. Deze is hier (klik hier) te lezen.

Kom een dagdeel helpen in het Respijthuis Lelystad!
Respijthuis Lelystad geeft ook voldoening.

Onlangs is een artikel in de Flevopost over het vrijwillgerswerk in het Respijthuis gepubliceerd.

foto artikel flevopost