Mededeling van Het Respijthuis Lelystad

Respijtzorg betekent dat iemand tijdelijk de zorg van de mantelzorger voor een naaste ‘over’ neemt. De Stichting Respijthuis Lelystad is actief om door middel van een eigen huis op een vaste locatie deze respijtzorg te bieden. In 2014 is dit idee door een aantal enthousiaste mensen uitgewerkt en in 2015 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In 2018 is op een mooie en geschikte locatie Lelystad een geprefabriceerde woning gebouwd die in april 2019 officieel is geopend voor de gasten. Met een team van vrijwilligers onder leiding van coördinatoren is aan vele gasten respijtzorg geboden. En toen kwam de Corona pandemie …
Met financiële hulp van de Gemeente Lelystad, de Gemeente Dronten en giften van anderen heeft Het Respijthuis deze nare periode overleefd. Echter, toen bleek dat de mooie locatie niet meer beschikbaar zou zijn vanaf maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting Respijthuis Lelystad moeten besluiten tot sluiting van Het Respijthuis Lelystad met ingang van 1 januari 2023. Heel erg jammer; vooral voor de mensen die respijtzorg nodig hebben. Zie persbericht van het bestuur (persbericht ).
Het bestuur van de Stichting Het Respijthuis gaat samen met de Gemeente Lelystad onderzoeken naar mogelijkheden om de respijtzorg in Lelystad op een of andere manier voort te zetten. Op dit moment kunt u misschien zelf een alternatief vinden:
• Welzijn Lelystad – mw. Yilan (a.yilan@welzijnlelystad.nl)
• Saar aan Huis – flevoland@saaraanhuis.nl
• Uw Assistent – gabrielle@uwassistent.nl
• Handen in Huis – info@handeninhuis.nl
• Zorgboerderij dementie Love in Care (in Swifterband) – 06 5789 1953
• Buitenplaats Boeschoten (in Voorthuizen) – 085 0706772
• Zorgboerderij Hoeve Ruimzicht (in Putten) – 06 2081 8750
• Het Boerenerf (in Emmeloord en Tollebeek) – 0527 616166
• Buurtzorgpension (in Ermelo) – 06 5708 1760

N.B. VANAF 31 MEI 2024 GAAN DEZE SITE OFFLINE

ANBI status

logo anbiDe Stichting heeft een ANBI – status. Een instelling kan alleen een ANBI-status hebben, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Algemeen Nut Beoogde Instelling status van het Respijthuis Lelystad is verkregen m.i.v. 4 maart 2015.

Alle verplichte informatie over onze status zijn online ter inzage beschikbaar.

Actuele informatie

Gegevens Stichting Respijthuis Lelystad (Klik Hier)

Jaarrekening Respijthuis Lelystad 2021

Formulier Publicatieplicht ANBI