Mantelzorgers

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en ook de niet-professionele hulp aan instellingsbewoners wordt daartoe gerekend. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’, is onbetaald en wordt gedaan op basis van vrijwilligeheid.
Het is een vorm van zorg die is toegenomen naar mate de overheid zich meer heeft teruggetrokken met het concept ‘participatiesamenleving'(2013).

In tegenstelling tot vrijwilligerszorg komt mantelzorg op je pad; je kiest er meestal niet voor. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en vinden dat zij hier niet zomaar mee kunnen stoppen. En daarom is er een extern logeeradres: het Respijthuis.

Meer informatie over mantelzorg in het algemeen en mantelzorg in Lelystad in het bijzonder:

<< Terug