Nieuwe bestuursleden

Twee nieuwe leden zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting Respijthuis: Nelly den Os en Els Lucas. En daar is het bestuur erg blij mee. Beide dames zijn geen onbekenden in bestuurlijk Lelystad en brengen dus veel ervaring in. Mevrouw Den Os zal de functie van secretaris vervullen en mw. Lucas is de functionaris klachten. Het huidige bestuur wenst de nieuwe leden veel succes en kijkt uit naar een plezierige en goede samenwerking.

<< Terug